Skladnost trikotnikov

Trikotnika sta skladna, če obstaja nek togi premik, ki enega preslika v drugega. Poznamo 4 skladnostne izreke, s katerimi lahko ugotovimo ali sta dana trikotnika skladna ali ne.

Trikotnika sta skladna, če imata skladni dve stranici in kot med njima (SKS).

Trikotnika sta skladna, če imata skladni dve stranici in kot, ki je daljši stranici nasproti.

Trikotnika sta skladna, če imata paroma skladne stranice (SSS).

Trikotnika sta skladna, če imata skladno eno stranico in kota, ki sta tej stranici priležna (KSK).

Licenca Creative Commons