Talesov izrek

Izrek v ravninski geometriji, ki pravi, da je obodni kot nad premerom krožnice pravi.

Če imamo torej premer AB neke krožnice in od A in B različno točko C na njenem obodu, je kot ACB pravi kot.

Prikaz Talesovega izreka si lahko ogledate na spodnji animaciji, ki je narejena v GeoGebri in je dostopen na tej povezavi.

Licenca Creative Commons