Odnosi med premicama v ravnini

Dve premici se v ravnini lahko sekata ali pa ne. Premici, ki se sekata, imenujemo sečnici. Imata eno skupno točko. Točko, v kateri se premici sekata, imenujemo presečišče.

Presečišče premic p in q je označeno s P.

Licenca Creative Commons

Poseben primer sečnic sta premici, ki se sekata pod pravim kotom. Premico, ki seka neko drugo premico pod pravim kotom, imenujemo pravokotnica.

Premici f in g se v točki A sekata pod pravim kotom. Premica g je pravokotnica premice f.

Licenca Creative Commons

Pravokotnico na dano premico na papir načrtamo s pomočjo geotrikotnika. Kako se pravokotnico načrta v Geogebri, si lahko ogledaš na tej povezavi (Oglej si drugi posnetek).

 

Premici, ki nimata nobene skupne točke, sta vzporedni. Premico, ki z neko drugo premico nima skupne točke, imenujemo vzporednica.

Premici a in b sta vzporedni. Premica b je vzporednica premice a.

Licenca Creative Commons

Vzporednico na dano premico na papir načrtamo s pomočjo geotrikotnika. Kako se vzporednico načrta v Geogebri, si lahko ogledaš na tej povezavi (Oglej si tretji posnetek).

 

 

Več o tem si lahko prebereš tudi v e-učbeniku.