Svetilnik

NALOGA:

V Geogebri izdelaj animacijo, ki bo prikazovala osvetljenost okroglega otoka, če z ladjo krožimo okoli njega in svetimo nanj.

Rešitev naloge je predstavljena na spodnji animaciji: